Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

about

Унифриго како фирма се занимава со производство на изолациони панели, комори, индустриски фрижидери и системи за ладење чија што примена е првенствено во прехрамбената индустрија.
Фирмата како дел од Frigoteknika групацијата е основана уште минатиот век, поточно во 1969.
Од самите почетоци проширувањето на: асортиманот на производите, производните простории и работната сила беше наш приоритет.
Сега по 4 децении може да кажеме дека сме на вистинскиот пат во остварувањето на овие наши приоритети.